Úvodem

Naše výtvarné stránky vás budou průběžně informovat o dění v předmětu EVV- ESTETICKÁ VÝCHOVA - VÝTVARNÁ , který spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa.

Chceme vám zde ukázat široké spektrum prací, které děláme.  Neomezujeme se pouze na tradiční vyjadřovací prostředky (malba, kresba, grafika, modelování), ale využíváme i metody, které nám nabízí umění současné (počítačová grafika, fotokoláž, práce s konceptem, video-art, land-art, body -art…)

Umění vnímáme především jako způsob komunikace a tak ho také představujeme našim studentům.

Naším cílem v hodinách EVV je rozvíjet výtvarné cítění, tvořivost, představivost, fantazii a vnímavost žáka k uměleckému dílu.  Proto jsou animační programy, návštěvy galerií a muzeí přirozeným doplněním našeho předmětu.  Součástí výuky je i hledání vazeb a souvislostí mezi jednotlivými druhy umění a seznamování se s uměním jiných národů.  
  

                                                 Monika Peková a Štěpánka Králová, učitelky EVV


Podrobné informace o cílech, strategiích, metodách a kompetencích našeho předmětu jsou uvedeny na stránkách GJO - link1, link2